“Zie, zonen zijn een erfdeel des HEREN, een beloning is de vrucht van de schoot. Als pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen der jeugd.  Welzalig de man die zijn pijlkoker met deze heeft gevuld. ” Psalm 27:3-5 (NBG1951) Uitgangstekst